สายธารความเชื่อทางวัฒนธรรมของอาหาร
จากความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับโชคลาภและสุขภาพ ก่อเกิดจินตนาการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และด้วยความรู้ด้านสมุนไพรโบราณทั้งไทย จีน มุสลิม ได้ผสมผสานเป็นตำรับอาหารบำรุงหลากหลายประเภท ที่ยังคงสืบทอดมาจนปัจจุบัน

 อาหารพื้นเมืองภูเก็ตตามประเพณีความเชื่อ

ประเภทความเชื่อ อาหารพิเศษ
มารดาหลังคลอด ปรุงด้วยน้ำมันงา ขิง ซุบหมี่สั่วเครื่องใน  พังเปี้ยใส่ไข่ทอด
ทำบุญครบรอบ๑เดือน ของทารกชาย พ่อแม่จะนำอิ่วปึ่ง  อังกู้   อังอี๋  และไข่ต้มย้อมสีแดง ไปแจกญาติมิตร  หากเป็นทารกหญิงจะแจกอิ่วปึ่ง  อังกู้   อังโถ และไข่ต้มย้อมสีแดง
ผู้ป่วย หรือเด็กเข้าวัยรุ่น ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะปรุง “ซิบจ๋วน” (ต้มไก่รุ่นหรือไก่ดำกับสมุนไพรจีน ๑๐ ชนิดซื้อที่ร้านขายยาจีน เติมน้ำ ๔ ถ้วยแกง เคี่ยวจนเหลือน้ำ ๑ ถ้วย ดื่มเฉพาะน้ำซุบเท่านั้น ถือเป็นยาอายุวัฒนะหรือ ยาโป๊ว)
พิธีวิวาห์ กวนกันแม เหนียวหีบ  บู๊หลู ปักถ่องโก้ หนมห่อ หนมเทียน หนมชั้น กาเป็กโก้ย หุ้นโก้ย ฉ้ายถ่าวโก้ย  ซีกั้วโก้ย  หนมผิง
พิธีศพ  แต่เดิมนิยมเลี้ยงแขกด้วยถั่วลิสงคั่ว  เม็ดก่วยจี้ (เมล็ดแตงโมอบแห้ง) และเครื่องดื่มง่ายๆ เช่น ชาจีน   ปัจจุบันจะมีอาหารนานาชนิดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จนกินอิ่ม