นอกจากการผสมผสานอาหารในประเพณีความเชื่อต่างๆ ซึ่งปฏิบัติในชุมชนแล้ว  ปัจจุบันกลุ่มชมรม สมาคมเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมให้วัฒนธรรมด้านอาหารโดเด่นและเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น     เช่น  กิจกรรมการจัดงานพิธีวิวาห์บาบ๋า ของสมาคมเพอรานากันที่จัดเป็นประจำทุกกลางปี  ที่จะมีการสาธิตการทำ “หนมสด” ในวันสุกดิบก่อนแต่งงาน   การเลี้ยงอาหารบาบ๋าในวันแต่ง      ชุมชนบ้านแขนน ตำบลเทพกระษัตรี ที่จัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโดยกลุ่มชาวบ้านในท้องที่เอง สาธิตการรำมโนราห์   การปรุงและชิมอาหารพื้นเมือง  หัตถกรรมพื้นเมือง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงในชุมชนให้ได้สัมผัส

image118  image120  image122 
 image124  image126
 ขนมมงคล ในพิธีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต