ชาวภูเก็ตได้ผสมผสานกิจกรรมอาหารในเทศกาลท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี มีอาหารเฉพาะที่ใช้ประกอบเทศกาล ทั้งที่เป็นของไหว้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของรับประทานให้โชคดี และบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันนักท่องเที่ยว หรือแขกผู้มาเยือนจำนวนมากต่างได้สัมผัสและประทับใจกับเทศกาลอาหารนานาชนิดของภูเก็ต

อาหารพื้นเมืองภูเก็ตตามเทศกาล

เดือน เทศกาล อาหารเด่น
มกราคม-กุมภาพันธ์ ตรุษจีน เกี้ยน   แกงไก่ใส่มันฝรั่ง แกงจืดกระดูกหมูเกี่ยมฉ่าย  หมูฮ้องภูเก็ต  เป็นต้น
วันที่เก้าเทศกาลตรุษจีน ไหว้เทวดา ขนมเข่ง น้ำตาลง่อซิ้ว  อ้อย  ส้ม  อ่องหลาย แต่เหลี่ยว  ฮ้วดโก้ย  อังกู้เป็นต้น
เมษายน เชงเบ๋ง ไก่นึ่ง  ไข่ต้ม  ปอเปี้ยะ  บะจ่าง
สิงหาคม พ้อต่อ ขนมตัวกู้(เต่าแดงตัวใหญ่) ยืม ๑เฉ๊ว(ฟุต)ต้องคืน๒-๓เฉ๊ว  เป็นการทำบุญอ๊าม
สิงหาคม-กันยายน ไหว้พระจันทร์ ตงชิวเปี้ยะ(ขนมไหว้พระจันทร์)
กันยายน-ตุลาคม กินผัก อาหารเจ  งดอาหารที่มีกลิ่นแรงและสุรา
พฤศจิกายน-ธันวาคม เดินเต่า ไข่เต่าต้ม/ยำ  (ปัจจุบันเลิกแล้วด้วยมีโครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก)

 

นอกจากนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การจัดถนนคนเดิน จัดงานตรุษจีน-ย้อนอดีต  เทศกาลกินผัก  การไหว้เทวดา  งานพ้อต่อ  การจัดประกวดอาหาร เทศกาลอาหารท้องถิ่น    และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวยังได้จัดเทศกาลอาหารทะเลริมชายหาด  เป็นประจำทุกปี (ในปี พ.ศ.๒๕๓๘   ได้ร่วมกันจัดเทศกาลอาหารทะเลนานาชาติที่ยาวที่สุดในโลก ณ หาดป่าตอง ความยาว ๑,๕๐๙ เมตร)

image138   image140

 เทศกาลกินผักภูเก็ตที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี