image002      เกาะภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ จากอดีตจนปัจจุบันยังคงเสน่ห์ให้ผู้คนมาแวะเยือนเสมอท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ให้กำเนิดอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่มีอัตลักษณ์ด้วยรสชาติที่กลมกล่อมประทับใจ ทั้งอาหารสดจากธรรมชาติ อาหารคาวหวานและเครื่องดื่มนานาชนิด จากทำกินเองในครอบครัวสู่ยุคอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการค้าและท่องเที่ยว


      ด้วยความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอาหารของตน ชาวภูเก็ตยินดีสมัครเป็นสมาชิกในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก พร้อมประสานและแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองภูเก็ตให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมโลกและสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมนานาชนิดจากอาหารพื้นเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

    image059image047