ด้วยอยู่ในเขตร้อนชื้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก(Tropics) จังหวัดภูเก็ตจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ทำให้มีฝนตกชุกโดยฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคมและฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายน จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “ฝนแปด แดดสี่” นับว่ามีเพียงฤดูร้อนและฤดูฝนแต่โดยเฉลี่ยฝนจะตกเกือบตลอดทั้งปีเหมาะแก่การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ในฤดูร้อนจะเป็นระยะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวรับแสงแดด ลมทะเลที่สดชื่นริมชายหาดและเกาะแก่งในภูเก็ต

image013
บรรยากาศที่สวยงามและนักท่องเที่ยวจำนวนมากริมหาดภูเก็ต