“เครื่องบวงสรวง ในการประกอบพิธีบวงสรวงตายายผีหลาง ปลามีหัวมีหาง แกงเลียงยอดผัก น้ำชุบยอดเหนาะ ห่อหมก เบือทอด* ลูกชิ้น ปลาดุก ปลาช่อนปิ้ง แกงเลียง แกงสมพรม (แกงผักหลายชนิดรวมกัน) เกลือเคย* หอยอัว (หอยย่างทรงเครื่อง) พร้าวหมกเครื่อง* แกงยอด(ต้มกะทิยอดหวายพวน ยอดชก ยอดเรียน) น้ำชุบเมืองหลาง ๘ อย่าง* คือ น้ำชุบเยาะ* หยำ* เคย ไคร หมก เสียก คั่ว และน้ำชุบเมือง พร้อมผักเก็ด (ผักสด) ลูกตอ ลูกเนียง ลูกเหรียง ผลไม้ของหวาน เช่น ขนมโค บัวลอย เหนียวแดง-ขาว เหนียวกวน ขนมห่อ ต้ม ลา เทียน ท่อนไต้ ถั่ว ก้านบัว จู้จุน อ้อย แตงโม สับปะรด ลูกจันทน์ หมากอ่อน ยาเส้นใบจาก(บุหรี่ใบจาก) หมากพลู ขี้สามเฉ้ง* เป็นต้น

บทบูชาตายายผีถลาง อายุกว่า ๒๐๐ ปี


image051  
อาหารท้องถิ่นภูเก็ตชนิดต่างๆ

 

      จากสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภูเก็ตมีอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารจากทะเล พืชผักจากที่ราบลุ่ม พื้นดินชุ่มน้ำทะเลและภูเขาล้วนเป็นพืชสมุนไพรที่ให้คุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดเรื่องอาหารการกินจากรุ่นสู่รุ่นจนสามารถพัฒนาจากวิถีชีวิตที่จัดสรรอาหารเพื่อกินกันในครอบครัวกลายเป็นการจัดสรรอาหารเพื่อขาย   เป็นรายได้เพิ่มพูนทางเศรษฐกิจในระยะต่อมา

 

image062
เบือทอด

หมี่ผัดฮกเกี้ยนภูเก็ต

ปอเปี้ยะฮกเกี้ยนภูเก็ต

โลบะ
image070
หุ้นป่าฉ่าง