image072   
วัตถุดิบพื้นเมืองภูเก็ตจากธรรมชาตินานาชนิด

จากการวิเคราะห์วัตถุดิบหลัก วิธีการปรุงและลักษณะของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต จะพบว่ารสชาติของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตกำเนิดจาก ๓ รสชาติหล่อหลอมรวมกันคือ จากวัตถุดิบธรรมชาติพื้นเมือง จากกรรมวิธีผลิตดั้งเดิม และจากการพหุวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์

๑.รสชาติจากวัตถุดิบธรรมชาติพื้นเมือง
     สิ่งจูงใจเป็นพิเศษที่ทำให้อยากมาลิ้มรสอาหารภูเก็ต คือ ผลผลิตสดใหม่ตามธรรมชาติ ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงในท้องถิ่น ประกอบกับอาหารบางอย่างที่ไม่มีในแถบอื่น เช่น หน่อไม้น้ำ (กาเปก) เห็ดชนิดต่าง ๆ ที่เป็นเห็ดธรรมชาติ เช่นเห็ดเหม็ด ที่เจริญงอกงามตามป่าพรุ เห็ดแครง เจริญงอกงามตามไม้ยางผุในสวนยางพาราเจริญงอกงามในฤดูฝน ผักลิ้นห่านที่งอกตามริมหาด กุ้งเคยที่ยังคงมีที่ตำบลป่าคลอก หอยติบที่มีตามโขดหิน สะพานริมหาด สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารอร่อยได้หลายรูปแบบ รสชาติจากวัตถุดิบธรรมชาติพื้นเมืองจะให้ความสด หอม บริสุทธิ์ และดีต่อสุขภาพ

๒.รสชาติจากกรรมวิธีผลิตของชาวท้องถิ่นดั้งเดิม
      กรรมวิธีในการปรุงที่เกิดจากต้นตอ บรรพบุรุษที่เป็นชาวพื้นเมืองล้วน ๆ เช่น ชาวเล (ชาวไทยใหม่) และชาวไทยพื้นเมืองริมทะเล ที่นิยมทำอาหารทะเล จากกะปิ(กุ้งเคย) มะพร้าว ส้มควาย การเผาปลาห่อด้วยใบตองแบบโบราณ การตากปลาเค็ม กุ้งแห้ง เป็นการถนอมอาหารแบบโบราณ ชาวไทยเมืองถลาง(ชื่อเดิมของภูเก็ต) ที่นิยมทำข้าวหลาม ตำน้ำชุบ(น้ำพริก) รับประทานกับผักสดพื้นเมือง แกงต้มผักที่มีรสชาติเฉพาะเช่น ต้มส้ม รวมถึงขนมนานาชนิดที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าและมะพร้าว
รสชาติจากกรรมวิธีผลิตของชาวท้องถิ่นดั้งเดิมจะให้ความรู้สึกเรียบง่าย ประสานให้รับรู้ถึงธรรมชาติรอบตัว


๓.รสชาติจากการพหุวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์
      กว่า ๗๐๐ ปี ที่ภูเก็ตอยู่ในแผนที่การเดินเรือของนานาชาติ ประกอบกับอุตสาหกรรมแร่ดีบุก ทำให้มีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในภูเก็ตเป็นจำนวนมากแต่อดีต ทั้งชาวจีน มุสลิม อินเดีย ชาวตะวันตก ผสมผสานจากการปกครองของราชสำนักไทย จึงมีวัตถุดิบและกรรมวิธีการปรุงแบบใหม่มาพัฒนาอาหารพื้นเมืองภูเก็ตเป็นเวลานาน จนหลายอย่างเป็นอาหารภูเก็ต เช่น สับปะรดภูเก็ตที่ได้พันธุ์จากชาวโปรตุเกส หมูสับทอดที่มีกลิ่นอายแบบตะวันตก แกงตูมี้ที่ปรับปรุงรสชาติต่อจากชาวมลายู ฮู่แช้ที่ปรับปรุงจากสลัดแขก ชาวบาบ๋าที่รับอิทธิพลของบรรพบุรุษจากจีนมาผสมผสานมีเครื่องปรุงต่าวอิ๋ว พริกไทย หรือการทำเครื่องดื่มถั่วเหลืองที่คงความหอมหวานแบบธรรมชาติในการคั่วเมล็ดถั่ว บันเจี่ยนโก้ยที่นำมาจากชาวจีนปีนัง เป็นต้น ความหลากหลายของอาหารนานาชนิดในภูเก็ตมีรสชาติกลางๆให้ทุกเชื้อชาติรับประทานได้ ทำให้อาหารภูเก็ตรสชาติละมุนลิ้น ไม่เผ็ดจัดจนน้ำตาไหลเหมือนอาหารภาคใต้ทั่วไป แต่ไม่หวานเหมือนอาหารภาคกลาง ไม่เปรี้ยวจัด เค็มจัด เรียกว่าเป็นแก่นสำคัญของรสชาติภูเก็ตล้วน ๆ ที่มีรสละมุนลิ้น กลิ่นหอมเรียกน้ำย่อย อร่อยแบบภูเก็ตพื้นเมืองดั้งเดิม หาทานที่อื่นไม่ได้

image0791

แสดงองค์ประกอบของรสชาติอาหารบาบ๋าภูเก็ต

 

“ อร่อยครบพบรสละมุนลิ้น
หลอมรวมถิ่นชาติพันธุ์อันหลากหลาย
ทั้งทะเลและป่าเขาเคล้ากลิ่นอาย
เลิศอัตลักษณ์สุดบรรยายยามลิ้มลอง ”


นิยามอาหารพื้นเมืองภูเก็ต