ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบในท้องถิ่น วิธีการปรุง ในรูปแบบฉบับของอาหารภูเก็ต ทั้งที่เป็นอาหารจานเดียว อาหารจานร้อนพร้อมบริการ และการจัดอาหารเพื่อจัดเลี้ยง อาหารที่ชาวภูเก็ตสร้างสรรค์ มีมากกว่า ๓๕๐ ชนิด ทุกชนิดล้วนประกอบด้วยความเป็นเลิศด้านรสชาติ ความสวยงามด้วยสีสันของพืชผักในท้องถิ่น ความพิถีพิถันด้านรูปแบบของการจัดวางตามวิธีการแบบไทยซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตัว มีชื่อเสียงมาตั้งแต่การต้อนรับแขกเมืองสมัยรัตนโกสินทร์ วิธีการปรุงที่คำนึงถึงคุณค่าของอาหาร โดยเฉพาะการใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามลักษณะของคุณค่าของอาหารในแต่ละวัตถุดิบที่แตกต่างกัน
      กรรมวิธีในการประกอบอาหารของชาวภูเก็ตในสมัยดั้งเดิม ยังไม่มีเครื่องใช้ทันสมัย เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ยังไม่มี กรรมวิธีดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก เช่น
        -การทำอาหารให้ละเอียดจะนิยมใช้ หินบด ครกโม่หิน ตำด้วยครกหิน
        -การนำอาหารเม็ดธัญพืชมานำเอาเปลือกออก เช่น ครกไม้ที่ใช้ตำข้าวเปลือก ใช้กระด้งเพื่อให้เปลือกเม็ด ธัญพืชปลิวไปตามลม
        -การบีบ ใช้สำหรับอาหารที่ต้องการทำให้เป็นเส้น เช่นการทำขนมจีน ลอดช่อง บี้ไถ่บาก
        -การโรย ใช้สำหรับอาหารที่ต้องการเส้นกรอบเล็กได้ขนาดเท่ากันเช่น การทำขนมลา
        -การอัดเป็นกรรมวิธีที่ต้องการความเหนียวแน่นของอาหารหรือขนม เช่นการทำเหนียว หีบ
      ปัจจุบันกรรมวิธีในการปรุงอาหารของชาวภูเก็ตยังคงกรรมวิธีแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ในการใช้เครื่องทุ่นแรง แต่แม่ครัวชาวภูเก็ตยังมีความเชื่อว่าอาหารที่ให้รสชาติดี กลิ่นหอม ชวนกิน ต้องพยายามใช้กรรมวิธีดั้งเดิมให้มากที่สุด

  

ประเภทของอาหาร

กรรมวิธีในการปรุง

อาหารตำ,โขลก การทำให้ของสิ่งเดียวหรือหลายสิ่ง ละเอียดหรือนุ่มและเหนียว โดยใส่ของนั้นลงในครก แล้วจับ      ”สาก” (ไม้หรือหินที่จะทำให้ละเอียดหรือนุ่ม,เหนียว) โขลกลงไปแรงๆถี่ๆ
อาหารยำ อาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบขึ้นด้วยผักดิบ หรือสุก กับเนื้อชนิดต่างๆ ปรุงรสให้ เปรี้ยว เค็ม หวาน
อาหารแกง อาหารน้ำ ซึ่งใช้เครื่องปรุงโขลก ละเอียดละลายกับน้ำ หรือน้ำกะทิ เป็นน้ำแกง ทั้งมีเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือผสมกับผักด้วย
อาหารหลน อาหารชนิดที่เป็นเครื่องจิ้ม มีกะทิหรือน้ำเปล่า น้ำมัน ประกอบกับ เนื้อสัตว์หรือของเค็ม ปรุงรสเค็มหรือเปรี้ยวเค็มหวาน บ้างเล็กน้อย
อาหารปิ้ง การทำอาหารให้สุก โดยวางไว้เหนือไฟ ไม่สู้แรงนัก จนเกรียมหรือกรอบ
อาหารย่าง การทำอาหารให้สุก โดยวางไว้เหนือไฟอ่อนๆ หมั่นกลับไปกลับมา จนข้างในสุก และข้างนอกอ่อนนุ่ม หรือแห้งกรอบ ต้องใช้เวลานานพอสมควร
อาหารหลาม,เผา การทำอาหารให้สุก โดยบรรจุอาหารในกระบอกไม้ไผ่ อัดจนแน่นด้วยใบตอง,ใบไม้หรือกาบมะพร้าว โดยใช้ไฟที่ร้อนระอุ จากเปลือกมะพร้าวหรือกะลามะพร้าว หมั่นกลับไปกลับ จนภายในสุกนุ่ม จะใช้เวลาน้อยหรือนานขึ้นอยู่กับชนิดอาหารนั้นๆ
อาหารกวน การทำของเหลวให้รวมกัน  เป็นเนื้อเดียวกัน จนข้นและเหนียว โดยใช้เครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่ง คนให้แรงและเร็วจนทั่วกัน
อาหารหมก การทำอาหารให้สุก โดยนำอาหารห่อด้วยใบตองหรือใบไม้ วางไว้บนตะแกรงเหนือเตาไฟ หรือใช้ฝังในกองไฟที่ไหม้เป็นขี้เถ้าแต่ยังร้อนระอุอยู่  ภายนอกไหม้แต่ภายในสุกนุ่ม
อาหารผัด การทำอาหารสิ่งเดียวหรือหลายสิ่ง ให้สำเร็จเป็นอาหารสิ่งเดียว และมีรสอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเอาน้ำมันใส่ในกระทะรวมกับของที่ต้องการ คนให้ทั่วและปรุงรสตามชอบ
อาหารทอด การทำอาหารให้สุก ด้วยน้ำมัน โดยการตักน้ำมันใส่กระทะ ตั้งไฟให้ร้อน แล้วใส่อาหารนั้นลงไป   จนเหลืองหรือสุก
อาหารนึ่ง การทำอาหารให้สุก โดยไม่ต้องใส่น้ำปนลงไปกับอาหาร คือนำอาหารนั้นใส่ลงในรังถึง  หรือภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วตั้งลงใน กระทะหรือหม้อที่มีน้ำเดือด ใช้ฝาปิดไม่ให้ไอออกได้
อาหารตุ๋น การทำอาหารให้สุกจนเปื่อย โดยนำอาหารนั้นใส่ลงในภาชนะตั้งเหนือภาชนะอีกใบหนึ่ง ซึ่งมี       น้ำเดือด และปิดอบไว้ ไม่ให้รสของอาหารนั้นระเหยไป ใช้เวลานานกว่านึ่ง
อาหารหุง การทำอาหารให้สุกโดยใส่หม้อ พร้อมกับน้ำ เมื่อจวนสุกจึงรินน้ำออกให้หมด และตั้งไฟอ่อนจนแห้ง หรือจะใส่น้ำให้พอเหมาะกัน ก็ได้พอน้ำแห้ง จนสุกพอดี (ไม่ต้องรินน้ำออก)