ร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาก จากในปี พ.ศ.๒๕๒๕   มีร้านอาหารในเมืองไม่ถึง   ๒๐ ร้านต่อมาเมื่อกิจการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น  ร้านค้าทั้งในเมืองและนอกเมือง(ริมชายหาด) ได้เพิ่มจำนวนขึ้น ปัจจุบันร้านอาหารในเขตเทศบาลนครมีกว่า  ๓๗๑ ร้าน  แต่ร้านที่ยังคงอาหารพื้นเมืองจริงๆ เพิ่มน้อยกว่าร้านที่เป็นอาหารต่างถิ่น เช่น อาหารจากอีสาน อาหารจีน อาหารฝรั่ง เป็นต้น  ร้านอาหารพื้นเมืองที่ยังคงเป็นของแท้ดั้งเดิมยังมีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น (หลายร้านเป็นรุ่นที่ ๓ แล้ว) ได้แก่ ร้านข้าวต้ม หมี่ผัดฮกเกี้ยน  หมี่เช็ค  หมี่น้ำ ขนมจีน  อาหารตามสั่ง  ขนมแห้ง  และขนมหวาน  เป็นต้น   สำหรับร้านอาหารริมหาด หลายร้านกำเนิดจาก ร้านเล็กๆ จนปัจจุบันเป็นกิจการใหญ่  เช่น ร้านกันเอง   ป่าหล่าย   ไชโยซีฟู๊ด  จักจั่นซีฟู๊ด   เป็นต้น  อาหารพื้นเมืองบางอย่างสามารถรับประทานในโรงแรมหรือสถานที่พิเศษ  เช่น  โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต   ภูเก็ตเมอร์ลิน    สนามกอล์ฟ    ภัตตาคารสนามบินภูเก็ต หรือที่ร้านอาหารวิทยุการบินภูเก็ต เป็นต้น

image102

อาหารพื้นเมืองภูเก็ตกับบรรยากาศงดงามริมทะเล