ชื่อตลาด

สถานที่/ลักษณะ/กิจกรรม

๑.แพปลา

บริเวณท่าเทียบเรือภูเก็ต ตั้งอยู่ในตำบลรัษฏา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งที่มีเรือจับปลา และสินค้าอาหารทะเลสดมาเทียบท่าขนส่งขึ้นจากเรือเพื่อส่งจำหน่าย

๒.ตลาดสดถนนระนอง

ชาวภูเก็ตนิยมเรียก “บานส๊าน” อยู่ในเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนระนองในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีวัตถุดิบประกอบอาหารทุกประเภท ทั้ง เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ได้แก่ ปลา ปู กุ้ง หอย ปลาหมึก โดยเฉพาะพืชผักผลไม้เป็นตลาดที่มีสินค้ามาจากต่างจังหวัดมาขายส่งมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อ ปีพ.ศ.๒๕๕๓ เป็นอาคารรูปแบบชิโนโปรตุกิส มีความสูง ๔ ชั้น มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน รวมถึงลิฟต์บริการภายใน และมีระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เน้นการรับรองของคณะกรรมการอาหารและยา

๓.ตลาดดาวน์ทาวน์

ตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดสดถนนระนอง  เป็นบริเวณรอบบ้านของพระพิสัยสรรพกิจ คหบดีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต  เดิมเป็นตลาดขายส่ง มีรถขนส่งสินค้าจำพวกพืชผักและผลไม้มาจากจังหวัดต่างๆในภาคใต้ เช่น  นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  และในบางฤดูอาจจะมาไกลจาก ยะลา เป็นต้น   ปัจจุบันนี้ตลาดดาวน์ทาวน์เป็นตลาดขายผลไม้ใหญ่กลางเมืองภูเก็ต เปิดขายตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓.ตลาดเกษตรภูเก็ต  

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เปิดบริการระหว่าง ๐๕.๐๐-๑๑.๐๐ น.เป็นตลาดขายอาหารสดแหล่งใหญ่ของเมืองภูเก็ต  เช่น อาหารทะเลและจะมีวัตถุดิบประกอบอาหารทุกประเภท นอกจากนี้สามารถซื้อ เนื้อสัตว์   อาหารทะเล ได้แก่ ปลา ปู กุ้ง หอย ปลาหมึกจำนวนมาก ราคาย่อมเยากว่าตลาดอื่น รวมทั้งพืชผักผลไม้   อนึ่งตลาดเกษตรเป็นแหล่งอาหารโต้รุ่ง  หมายถึง  เริ่มต้นขายอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนจนค่อนสว่าง  อาหารที่ขายเป็นอาหารพื้นเมืองและอาหารไทยตามสั่ง

๔.ตลาดปลากอจ๊าน 

อยู่ที่ ริมคลองบางใหญ่ บริเวณสะพานหิน เป็นตลาดที่ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน นำสินค้าอาหารทะเลสดที่สมาชิกออกเรือหาปลาและนำผลผลิตที่ได้มาวางจำหน่ายทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐น. ( อาหารทะเลส่วนใหญ่ชาวประมงจับมาจากระบบนิเวศที่อยู่ใกล้เทศบาลนครภูเก็ต ได้แก่ ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล  แนวปะการังบริเวณ  เกาะรายา  เกาะตะเภา )

๕.ตลาดตามอำเภอต่างๆของจังหวัดภูเก็ต 

เช่น  ตลาดปลาราไวย์ ตลาดปลาคลองมุดง  ตลาดปลาหาดกมลา  ตลาดบานซ้านป่าตอง  ตลาดกะทู้  เป็นต้น

๖. ตลาดนัด

 ในจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งขายวัตถุดิบประกอบอาหารที่ขายโดยพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนส่วนใหญ่จะสร้างแผงด้วยวัสดุพื้นบ้าน ที่ไม่คงทนถาวร  เป็นรูปแบบที่เรียกว่า  “ตลาดนัด”      เป็นแหล่งที่ขายเป็นประจำเฉพาะบางวันของสัปดาห์   มีทั่วไปทุกตำบลในภูเก็ต    

image033 image035
ท่าเรือและตลาดปลากอจ๊าน เขตเทศบาลนครภูเก็ต

image037 image039
เรือประมงชาวเลตำบลราไวย์ และชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎาเตรียมหอยนางรมออกขาย

image041 
ปูทะเลสดจากตำบลป่าคลอก  และปลาสดจากแนวปะการังตำบลกมลา