Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home

ทีมบริหาร

  1. นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 
  2. รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
  3. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
  4. ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
  5. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
  6. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครภูเก็ต
  7. ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต