Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home

เทศกาลอาหาร

      ชาวภูเก็ตได้ผสมผสานกิจกรรมอาหารในเทศกาลท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี  มีอาหารเฉพาะที่ใช้ประกอบเทศกาล  ทั้งที่เป็นของไหว้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ของรับประทานให้โชคดี  และบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือนจำนวนมากต่างได้สัมผัสและประทับใจกับเทศกาลอาหารนานาชนิดของภูเก็ต

เดือน     เทศกาล อาหารเด่น
มกราคม-กุมภาพันธ์ ตรุษจีน เกี้ยน แกงไก่ใส่มันฝรั่ง แกงจืดกระดูกหมูเกี่ยมฉ่าย  หมูฮ้องภูเก็ต  เป็นต้น
วันที่เก้าเทศกาลตรุษจีน ไหว้เทวดา ขนมเข่ง น้ำตาลง่อซิ้ว  อ้อย  ส้ม  อ่องหลาย แต่เหลี่ยว  ฮ้วดโก้ย  อังกู้ เป็นต้น
เมษายน     เชงเบ๋ง     ไก่นึ่ง  ไข่ต้ม  ปอเปี้ยะ  บะจ่าง
สิงหาคม     พ้อต่อ     ขนมตัวกู้(เต่าแดงตัวใหญ่) บนบาน๑เฉ๊ว(ฟุต)ต้องคืน๒-๓เฉ๊ว  เป็นการทำบุญอ๊าม
สิงหาคม-กันยายน ไหว้พระจันทร์     ตงชิวเปี้ยะ(ขนมไหว้พระจันทร์)
กันยายน-ตุลาคม กินผัก     อาหารเจ  งดอาหารที่มีกลิ่นแรงและสุรา
พฤศจิกายน-ธันวาคม เดินเต่า     ไข่เต่าต้ม/ยำ  (ปัจจุบันเลิกแล้วด้วยมีโครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก)
     image075
การทำเต่าแดง(ตัวกู้)ในเทศกาลพ้อต่อ
  image077
เทศกาลกินผักภูเก็ตที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี