Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home การดำเนินงาน กิจกรรม การประชุมประชาคมครั้งที่ 1

การประชุมประชาคมครั้งที่ 1

การประชุมประชาคมครั้งที่ 1
โครงการ การผลักดันเมืองภูเก็ตเป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO
วันที่ 5 พฤษศจิกายน 2554 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องนนทรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

 วาระการประชุม

1. คณะผู้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการและแนะนำทีมงาน
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารภูเก็ตนำเสวนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาหารบาบ๋าภูเก็ต
3. ผู้ประกอบการร่วมกันเสนอความเห็น
4. ตอบแบบสอบถาม