Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home แนะนำ คณะทำงาน

คณะดำเนินงาน

image008พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมและเทศบาลนครภูเก็ต  เครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นพยาน ในวันที่ ๒๔ พค.๒๕๕๕

คณะดำเนินงานของเมืองภูเก็ตเพื่อการสมัครเป็นสมาชิกในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การนำของนางปริศนา พงศ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในคราวดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับเทศบาลนครภูเก็ตภายใต้การนำของนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สมาคมเพอรานากัน มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตและชุมชนโอลด์ภูเก็ตทาวน์ ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารรวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต การจัดกิจกรรมประชุมประชาคม กิจกรรมส่งเสริมอาหารพื้นเมืองตามเทศกาลที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือต่อนานาประเทศในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองแห่งอาหารในอนาคต