Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

วัฒนธรรม

       ที่ผ่านมาหลายองค์กรในจังหวัดภูเก็ตได้มีกิจกรรมแสดงถึงความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  หลายโครงการยังขยายขอบเขตไปในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการลงทุนทางธุรกิจ หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูเก็ตยังเป็นเมืองที่มีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์และเป็นที่ตั้งสถานกงสุลนานาประเทศ กว่า ๒๐ แห่ง

 image007