เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งรสเปรี้ยวมาก ใช้เป็นอาหารปรุงรสเปรียวตามธรรมชาติแทนการใช้น้ำส้มสายชูที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค