กุ้งทะเลเสียบไม้รมควัน เป็นวัตถุดิบหลักในการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ  ยำ แกงเลียง และอื่นๆ