กุ้งเคยดอง ใช้ประกอบอาหารหลายชนิด เช่น เคยเค็มอึก ผัดหมูเคยเค็ม ยำเคยเค็ม ผัดสะตอ เป็นต้น