ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใช้ยอดอ่อนประกอบอาหารประเภทยำ และผักเก็ด