Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สับปะรดภูเก็ต

      สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต เป็นสับปะรดบริโภคผลสดที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีรสหวาน กรอบ เนื้อมีเยื่อใยน้อย สีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อและแกนผลมีความกรอบมาก หลังปอกเปลือกแล้วสามารถรับประทานได้หมดทั้งผล ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้รับขึ้นทะเบียนสับปะรดภูเก็ตเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดภูเก็ต
 สับปะรดภูเก็ต ลักษณะใบ มีสีเขียวอ่อนมีแถบสีแดงบริเวณกลางใบ ขอบใบเรียบมีหนามสีแดงตลอดความยาวของใบ    ผล รูปทรงกระบอก ขนาดกลาง มีน้ำหนักตั้งแต่ ๐.๙-๑.๖ กิโลกรัม เนื้อมีสีเหลืองเข้มสม่ำเสมอ กลิ่นหอม เยื่อใยน้อย รสชาติหวานกรอบ แกนผลมีความกรอบมากรับประทานได้ ลักษณะทางเคมี มีปริมาณกรดโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ ๐.๖ และมีความหวานอยู่ระหว่าง 17-20 º brix ปัจจุบันได้พัฒนานำไปเป็นไส้ขนมชนิดต่างๆ เช่น ต่าวส้อ หรือกะหรี่ปั๊บ  ทำแยมสับปะรด  และทำเครื่องดื่ม