Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

จักจั่นทะเล

     จักจั่นทะเล (Sand Crab) เป็นสัตว์ที่หากินอยู่ริมทรายหาด  ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับปูและกุ้ง  แต่มีลักษณะค่อนไปทางปูมากกว่ากุ้ง กล่าวคือมีกระดองแข็งคล้ายปูและมีส่วนของขาว่ายน้ำ ( Pleopod )  ไม่ได้ใช้ว่ายน้ำเหมือนกุ้ง แต่พยุงรักษาไข่เหมือนปู  พบได้ตามชายฝั่งอันดามัน  หาดทรายแก้วในจังหวัดภูเก็ตและหาดท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา  พบ ๓ ชนิด ได้แก่ Family  Hippidae : Emerita emeritus(L.)(จักจั่นทะเล) และ Hippta  adactyla F. (จักจั่นควาย)  Family  Albuneidae : Albunea  symnista (L.) (จักจั่นนางแอ่น)   ชนิดที่นิยมเป็นอาหารคือ จักจั่นทะเล มีความยาวลำตัวประมาณ ๓๐ มิลลิเมตร ในฤดูวางไข่ตัวเมียจะมีไข่สีเหลืองจำนวนมากที่หน้าท้อง      เครื่องมือที่ใช้จับจักจั่นทะเลเรียกว่า “ย้อง” โดยผู้จับจะใช้เท้าตวัดทรายและตัวจักจั่นเข้าในตะข่ายยอง  ช่วงที่สามารถจับได้จำนวนมากก็คือระยะเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคม  นิยมนำมาทอดกระเทียม  ชุบแป้งทอด หรือยำกับผักพื้นเมือง  ปัจจุบันมีการบรรจุกล่องแช่เย็นไปจำหน่ายในต่างจังหวัดและที่กรุงเทพมหานคร

DSC00907
DSC00935