Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home แนะนำ คณะทำงาน ทีมวิจัย อาจารย์เบญจพร พงษ์นริศร

อาจารย์เบญจพร พงษ์นริศร

 ajbenjaporn

ชื่อ-สกุล: อาจารย์เบญจพร  พงษ์นริศร

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต