Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home แนะนำ ตราสัญลักษณ์

Phuket City of Gastronomy Logo

แนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ์

 

รูปทรงสถาปัตยกรรม "ชิโน-โปรตุกีส" เชื่อมต่อกัน
แทน  ความเป็นเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมเมืองภูเก็ตที่สืบเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบัน

ชโน11111

  

โครงสร้างสถาปัตย์ คลี่คลายเป็นรูปทรงด้ามของ "ช้อน-ส้อม"
แทน  สัญลักษณ์สากลในด้านอาหารการกิน โดยเฉพาะ"บาบ๋า"

ชอนสอม11111

 

ลายเส้นตัดไปตัดมา เป็นรูปทรงปลายช้อน-ส้อมหลากสีสัน
แทน  การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แห่งอาหารบาบ๋าอันหลากหลาย ทั้งในด้านแหล่งกำเนิดวัตถุดิบเฉพาะท้องถิ่น      เช่น กาเปก เห็ดเหม็ด ผักลิ้นห่าน สมุนไพร อาหารทะเลสด ฯลฯ รวมถึงทรัพยากรเครื่องปรุง และกรรมวิธีการปรุง  หรือการรับประทานที่พิเศษกลมกล่อมในรูปแบบเฉพาะตัว

และยังสื่อถึงสภาพภูมิศาสตร์อันเป็นเกาะ เมืองชายทะเล เกลียวคลื่น ต้นมะพร้าว พระอาทิตย์ รวมถึงผสมผสานของ     ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี การอพยพย้ายถิ่น ภายใต้วัฒนธรรมเพอรานากัน หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมด้าน อาหารของภูเก็ต

โลโก ส

  

Untitled-3

สีฟ้า

แทน  ความรุ่มรวยในวัฒนธรรมเพอรานากันอันยาวนานของเมืองภูเก็ต

วิถีชีวิตและประเพณีอันดีงาม

Untitled-2

สีสันหลากโทน

แทน  ความหลากหลายในด้านวัตถุดิบ รสชาติ กรรมวิธีการสร้างสรรค์

การปรุงและการรับประทานอาหารบาบ๋า

 

 
 

ดาวโหลดสัญลักษณ์

  Logo Gastronomy-page-003                   Logo Gastronomy-page-002

                               ดาวน์โหลดสัญลักษณ์ภาษาไทย                                                                              Download English Logo

 

Gastronomy

Download UNESCO PHUKET Gastronom Logo